Pastorale Ploeg Fatima steunt het project ‘Buren voor Buren’


Drie leden van de Pastorale Ploeg Fatima – Yvette, Lieve en zr. Marie-José – nemen actief deel aan het project Buren voor Buren. Dit is een netwerk van organisaties ter ondersteuning van thuiswonende ouderen behorende tot de leeftijdsgroep 75+.
Vier maal per jaar komen wij met de werkgroep samen in De Zevenkamer voor een vergadering die geleid wordt door voorzitter Marc Vandenberghe en ondersteund door professionele medewerkers van het wijkcentrum.

Er worden activiteiten besproken om de +75 jarigen samen te brengen voor ontspanning en vorming. Zo vindt er elke maand een ontmoetingsnamiddag plaats in De Zevenkamer waar mensen zich samen kunnen amuseren en een gezellige babbel hebben bij een kopje koffie en een stukje taart. De leden van de werkgroep zorgen voor de logistieke steun. Eenmaal per jaar staat er een gezondheidsvoordracht en een film geprogrammeerd in de Vonke. Ook hiervoor steken de leden van de werkgroep de handen uit de mouwen om de zaal klaar te zetten, het onthaal te verzorgen, koffie te schenken, enz.

De voornaamste opdracht van de werkgroep is evenwel het huisbezoek naar aanleiding van de 75ste of 80ste verjaardag. Dit jaar gingen Yvette, Lieve en zr. Marie-José op stap met een vragenlijst om elk een 6-tal mensen te bezoeken.

De bedoeling is vooral om na te gaan of mensen bepaalde behoeftes hebben, of ze opgenomen zijn in een sociaal kader en om hen te informeren over de ondersteundende mogelijkheden die mensen in staat stellen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. De ingevulde lijsten worden aan de professionele werkers – Trui en Hanne – van het wijkcentrum De Zevenkamer afgegeven.

Zij bekijken dan of er verdere stappen moeten gezet worden om mensen te informeren over de aanpassing van hun woning, het aanschaffen van hulpmiddelen, het bekomen van toelagen, …

In deze periode gaan wij opnieuw langs bij die 80-jarigen om hen vanwege Buren voor Buren een jaarkalender te bezorgen. Daarin staan nuttige gegevens over de bereikbaarheid van Stad Kortrijk via het gratis nummer 1777. Daar kan je met alle vragen terecht en word je doorverbonden met de gepaste dienst. Tevens zijn de contactgegevens van de wijkteams vermeld.

De leden van onze Pastorale Ploeg Fatima proberen in de buurt alert te zijn voor noden van mensen en waar het kan hulp te bieden of een bezoekje te brengen. We zijn oprecht dankbaar dat wij in Fatima nog veel goede mensen ontmoeten die met veel genegenheid hun oudere buren behulpzaam zijn.
Zr. Marie-José Vercruysse