Kerstattenties voor de +80-jarigen


Kerstattenties voor de +80-jarigen (Bekijk de foto’s)

Na een drukke vrijdagavond met de kerstevocatie achter de rug, vinden de mensen van  de Parochie raad nog de tijd om samen de kerstattentie klaar te maken voor de +80-jarigen.

Daarvoor kwamen we samen op dinsdag 13 december bij André en Paula thuis.
Samen verpakken we de koekjes met een kerstkaartje en een kerstbal.
Op het kerstkaartje stond ook een mooie tekst die we jullie hierbij graag meegeven.

Kerst
maak jouw hart zo warm en goed,
vol van vrede, hoop en moed,
zodat wij in het nieuwe jaar
Jezus vinden bij elkaar.

Tijdens de week van 19 december worden die pakjes aan de mensen bezorgd door de parochieraadsleden.

Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar
vanwege de Pastorale Ploeg Fatima