Frans Dewitteprijs


Op 30 juni mocht de pastorale ploeg Fatima, als laureaat,  de Frans Dewitteprijs 2017 in ontvangst nemen. Deze prijs wordt sinds 1000 jaarlijks uitgereikt aan vrijwilligers die zich “op een uitmuntende manier, als vrijwilliger,  inzetten voor het welzijn van zijn omgeving.”

De Frans Dewitte prijs 2017 uitgereikt aan de Pastorale Ploeg Fatima

 

Onze Pastorale Ploeg Fatima werd genomineerd voor de Frans Dewitte prijs door Beweging.net onder impuls van Dhr. Omer Soubry, ereschepen CVP en sociaal geëngageerd, vooral in het ACW. Op vrijdag 30 juni waren we uitgenodigd naar het OC Rollegem. voor de prijsuitreiking.

Wie zou laureaat worden en de prijs in de wacht slepen?

 

De genodigden waren mensen uit Beweging.net en Kortrijkse CD&V politici.

Dhr. Anthony Vandebuerie, verantwoordelijke Beweging.net  Midden en Zuid-West-Vlaanderen, heette allen welkom en vertelde dat de prijs sinds 1999 jaarlijks wordt uitgereikt aan een verdienstelijk persoon of vereniging met een groot sociaal engagement.

 

Dhr. Omer Soubry vroeg het woord om de figuur van Frans Dewitte voor te stellen.

Frans Dewitte was een zeer sociaal bewogen priester (1883-1979) en missionaris voor eigen volk. Van 1932 tot 1941 was hij pastoor in Heule Watermolen. Vooral  tijdens en na de twee wereldoorlogen kwam hij op voor de sociaal zwakkeren in onze maatschappij. Hij schreef en publiceerde de Volksmacht in 1918, het blad dat na WO II uitgroeide tot het nationaal orgaan van het ACW.

 

Dhr. Roel Deseyn, federaal volksvertegenwoordiger en raadslid CD&V Kortrijk, stelde de gastspreker van de avond voor: dhr. Jan Steel, voorheen zorgdirecteur in het Psychiatrisch Centrum te Melle, nu bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en diaconie bisdom Brugge. Hij beleeft zijn werk als diaken vanuit een franciscaans perspectief, zorg dragen in broosheid. Dit was ook het thema voor deze avond.

 

Dhr. Steel vertrok vanuit de wijsheidsspreuk van Franciscus: “Gelukkig de mens die zijn naaste in al zijn broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen zou willen worden.” Iedereen heeft te maken met kwetsbaarheid in zichzelf en in zijn omgeving. Als kerk is het belangrijk oog te hebben voor mensen in de rand, mensen die het meest kwetsbaar zijn in onze maatschappij. Het is van het grootste belang met hen relaties op te bouwen, hen nabij te zijn en hen op te nemen in de gemeenschap. Hij haalde vier belangrijke facetten aan: bescheidenheid, aanwezigheid, verbondenheid en moed. Wij moeten onbevangen en open naar mensen toegaan en vooral luisteren  naar hun verhaal, want al te vaak dwalen onze gedachten af en doen we geen inspanning om het echte verhaal te beluisteren.

Als kerk moeten we ons laten raken door mensen en zo in beweging komen naar anderen toe. We moeten Gods liefde in de nabijheid van mensen voelbaar maken, want mensen worden geraakt door de liefde.

 

Dan kwam ‘le moment suprême’, de nominatie van de laureaat en de prijsuitreiking.

Mevr. Edith Deceuninck, ontwerpster van het kunstwerk gaf een korte toelichting bij de prijs: een glaswerk opgedeeld in 2 delen met onderaan losse blokken als symbool van het wegvallen van een vertrouwde plek waardoor ieder zijn eigen weg gaat; het bovenste gedeelte vloeit samen waarbij allen de toekomst weer hoopvol tegemoet zien en kracht vinden om samen verder te bouwen. Er resten nog enkele openingen om andere mensen te laten aansluiten.

Dhr. Vandebuerie riep onze Pastorale Ploeg Fatima uit tot laureaat 2017 en overhandigde de prijs aan onze voorzitter Piet Vierstraete. In zijn motivatie loofde hij ons omdat we, niettegenstaande de sluiting van onze kerk, de mensen van Fatima niet in de steek laten en solidair blijven met mensen dichtbij en veraf. Mede door onze inzet werken wij mee aan een warme samenleving die heden ten dage zo broodnodig is.

Dank zij de gastvrijheid van Oranjehuis waar we samenkomen om onze activiteiten te bespreken, bemoedigen we mekaar om mensen nabij te zijn en verbondenheid te realiseren. We bezoeken zieken en bejaarden, de +75j. met een verjaardagskaart, kerstattentie aan +80j., palmtakjes voor +75j., actie Buren voor buren en dag van de buur, ziekendag St.-Marcus, medewerking projectweek in Oranjehuis, wandeltochten, lente- en zomerreis, paaseierenraap, koffiestop, omhaling Broederlijk delen, kleine bedevaart meimaand, nieuwjaarsreceptie,… en ontmoetingsmomenten voor onze groep.

Op zijn beurt dankte onze voorzitter Piet de verantwoordelijken van Beweging.net voor hun waardering voor onze inzet als vrijwilliger en voor de toekenning van de Frans Dewitte prijs 2017.

Tot slot werden we getrakteerd op een heel verzorgde receptie.

Vereerd met de trofee en ontzettend dankbaar keerden we met hernieuwde moed terug huiswaarts.

 

Zr. Marie-José Vercruysse,

Pastorale Ploeg Fatima

 

Frans Dewitteprijs

Op het bestuur van 10 mei 1999, besliste het gemeentelijk ACW Kortrijk , nu Beweging.net , onder het voorzitterschap van de heer Hugo Verhenne, over te gaan tot de stichting van een jaarlijkse prijs :  De ACW prijs voor concrete, dagelijkse sociale inzet.

Daarmee willen wij een verdienstelijk persoon of vereniging lauweren die zich onderscheidt door in het dagelijkse leven zich op een uitmuntende manier in te zetten voor het welzijn van zijn omgeving. Het gaat niet om het lauweren van publieke functies, maar wel om het in het daglicht stellen van eenvoudige mensen met een groot sociaal engagement.

De prijs werd sinds 1999  met een onderbreking in 2014 jaarlijks uitgereikt.
Aan de Frans Dewitteprijs is geen geldprijs verbonden maar een kunstwerk.
Dit jaar hebben wij het kunstwerk laten maken door Edith Deceuninck.

 

Koppig voort doen.

“Koppig voort doen”.

Met deze korte maar krachtige uitdrukking eindigt de brief met de nominatie van onze laureaat.

Een groep mensen die opeens hun huis en voor een stuk ook hun thuis waren afgenomen ,blijven niet bij de pakken zitten.  Zij willen  verder doen , ze willen hun medemensen niet in de steek laten. Ze voelen dat het werk nooit af is en wensen zich ,zolang zij de energie ervoor hebben,  in te zetten voor de mensen die hulp maar ook aandacht en medeleven al te goed kunnen gebruiken.  Solidariteit  staat heel hoog in het vaandel.

Ze doen aan ziekenbezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.  Maar ook op momenten dat hun medemens het heel moeilijk heeft staan zij klaar, zoals  bij het overlijden van een dierbare. Hun bezoek aan de nabestaanden brengt veel troost.  Luisteren en meevoelen.  Heel belangrijk in onze kille en egocentrische maatschappij.

Zij organiseren koffienamiddagen voor 70 plussers die heel dankbaar zijn dat ze een mooie namiddag kunnen beleven.

Met Pasen staan zij klaar om de ouderen van de parochie een bezoek te brengen en een palmtakje af te geven. In samenwerking met de gezinsbond een eierenworp voor de kleinsten op te zetten  en met kerstmis bezoeken ze de hoogbejaarden en zieke parochianen met een attentie.

Zij organiseren lente – en zomerreizen alsook  wandelingen in de lente zomer en herfst.

Met de dag van de buur organiseren zij zich om concrete  hulp te bieden aan de  buren.

Leden van de groep hebben zich trouwens geëngageerd bij de organisatie Buren voor Buren.

Op 07 december 2014 verloren deze mensen hun huis, hun parochiekerk. Ze werd op 08 december 2014 ontwijd.  Ze verloren het kerkgebouw dat hen samenbracht in hun geloof. Maar ze verloren niet elkaar en ook niet hun engagement.

Een engagement dat zij ten volle gebruiken voor de mensen rondom hen en dicht bij hen. De buurt, de parochie, daar waar het sociale weefsel begint.

 

De laureaat van De  Frans Dewitteprijs 2017 kan volledig gekaderd worden in het opzet van deze prijs  “Zich op een uitmuntende manier, als vrijwilliger,  inzetten voor het welzijn van zijn omgeving.”

De Frans Dewitteprijs  gaat naar de parochiale ploeg Fatima uit Heule.