Parochiaal Eenheidsteam


De leden van de huidig Parochiaal Eenheidsteam van de parochie St-Marcus:

Pastoor-Moderator:
E.H. Wim Seynaeve Pastoriestraat 1 Heule 056/35 17 39 wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diakens:
Dominique Lodewijckx Doornappelstraat 7 Bissegem 056/35 75 64 dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be
Edward Verhaeghe Gemeenhof 77 Heule 056/35 51 01 edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Vrijwilligers-leken
Mevr. Marijke Claeys – Vanmarcke Hoogweide 24 Heule 056/35 36 69 marijke.vanmarcke@sintmarcus.be
Hr. Philippe Depoortere Kransvijver 50 Heule 056/35 84 17 philippe.depoortere@sintmarcus.be
Mevr. Christine Desmet Vandeputte Blauwpoort 13 Heule 056/35 08 56 christine.vandeputte@sintmarcus.be
voor de Dienst Parochiepastoraal Bisdom Brugge
Mevr Trees Laevens trees.laevens@sintmarcusheulebissegem.be