Trofee Maurits Declerck


trofeeMaurits Declerck
Maurits en Simonne zijn op de “Haantjeshoek” komen wonen in 1965. Bijna onmiddellijk was Maurits via de parochieraad geëngageerd in de parochiale werking. In 1976 was hij medestichter van het feestcomité. Later stichtte hij, samen met de toenmalige pastoor Arthur Reynaert, de “Fatima Club”, een vereniging voor de derde leeftijd. Hij was de grote bezieler voor bejaarden en eenzamen, het grote trekpaard achter het missiefeest, enz.…
In 1994 is hij veel te vroeg van ons heengegaan. Om hem blijvend te eren heeft de parochieraad het initiatief genomen om de “Trofee Maurits Declerck” op te richten. De bedoeling is de trofee te geven aan een persoon of organisatie die zich in de voorbije tijd verdienstelijk heeft gemaakt in de geest en toewijding zoals we die kenden van Maurits.

Lijst met winnaars:

1997199819992000200120022003200420052006

200720082009201020112012201320142015201620172018


1997
trofee1997 Het afscheidnemend feestcomité was de eerste winnaar van onze trofee voor meer dan 20 jaar gratuïte inzet op de wijk, met o.a. wijkfeest, sinterklaasfeest, Paas- en Kerstfeest voor de derde leeftijd.Van L. naar R.:

  • Wilfried Dewilde, voorzitter en schatbewaarder
  • Willy Beheydt, de één-mans-technische ploeg
  • Remi Vansteenkiste, organisator van de jaarlijkse kaarting.

Terug naar Boven

1998
trofee1998 In 1998 was het de beurt aan Zuster Lieve Foulon (R) die meer dan 25 jaar kleuterleidster was in het schooltje van de wijk, afdeling vrije kleuterschool Spes Nostra. Na haar pensionering werd zij lid van de parochieraad en zette zich in voor alles en iedereen. Ze bezocht heel trouw de 75 jarigen met een verjaardagskaart.
Ze kreeg de trofee uit handen van mevr. Simone Declerck-Deloof (L).
Terug naar Boven
1999
trofee1999 In 1999 werd de trofee postuum toegekend aan diaken emeritus Eugeen Vanfleteren (geb. 08-02-1918 en overleden op 17-10-1998).Op 6 november 1977 werd Eugeen door Monseigneur De Smedt tot diaken gewijd in de Fatimakerk.Hij was gewezen voorzitter van de parochieraad, medestichter van de Fatimaparochie, stichter en erevoorzitter van de kerkfabriek en stichtend voorzitter van de Fatimaclub.
Terug naar Boven
2000
trofee2000 Yvonne Vandenberghe (L) en Godelieve Debuschere (R), beiden bestuurslid van “De Fatima Club” kregen de trofee in 2000 voor hun jarenlange en toegewijde inzet in deze club.
Terug naar Boven
2001
trofee2001 In 2001 was het de beurt aan André Cruydt en zijn vrouw Paula Cottinie, beiden lid van de parochieraad.
Met een ontembare werklust en een niet aflatende inzet op onze parochie zijn ze altijd in de weer.
André is verantwoordelijk voor het parochieblad, organisator van de Fatima reisvrienden en bestuurslid van de Fatima wandelclub. Deken Mark Gesquière overhandigde hen de trofee.
Terug naar Boven
2002
trofee2002 Emanuel Delrue, Manu voor de vrienden, onze geprezen orgelist, de man met muziek in geest en vingers, kreeg in 2002 de trofee voor zijn gewaardeerde inzet, niet alleen op muzikaal gebied, maar ook voor zijn actieve deelname aan de activiteiten op onze parochie. De kleindochter van Maurits Declerck, verkozen als Tineke van Heule, mocht de trofee uitreiken.
Terug naar Boven
2003
trofee2003 In 2003 ontvingen de zusters Passionistinnen de trofee.
Reeds 50 jaar staan de zusters ten dienst van de gemeenschap. Ze zijn de bezielers van het parochie gebeuren.
De trotse zuster Jozefa (M) geflankeerd door zuster Marie-Paule (L) en zuster Gemma (R), ontvingen de trofee uit handen van Simonne Declerck-Deloof.
Terug naar Boven
2004
trofee2004 In 2004 was meester Frans Vuylsteke de winnaar van de trofee.
Als een betrouwbare en stipte penningmeester beheerde hij de financiën van de kerkfabriek sedert 1968.
Terug naar Boven
2005
trofee2005 In 2005 was Daniel Hostens de verdiende winnaar. Hij maakte zich verdienstelijk als medewerker van het missiefeest, was lid van de inrichtende macht van de school, stichter van de Fatima wandelclub. Daniel was ook actief in de kerk, zorgde regelmatig voor de homilie, omhaling en stoelgeld.
Terug naar Boven
2006
trofee2006

In 2006 ontving mevr. Simonne Deloof de trofee uit handen van E.H. Deken Marc Gesquière.

In zijn toespraak zei de Heer Deken: “Wel, zegt u het zelf, aan wie beter dan aan zijn weduwe,
mevrouw Simonne Declerck-Deloof kunnen wij de geëerde trofee overhandigen.”
Terug naar Boven

2007
trofee2007 In 2007 ontving, onder een daverend applaus, Simonne Debeuf – Vanderbeke de trofee uit handen van schepen Alain Cnudde.Zij is de bezige bij die iedereen probeert bij te staan met een bezoekje en een helpende hand.
Terug naar Boven
2008
trofee2008-2 Priester Julien Carpentier kreeg de trofee voor zijn inzet en getuigenis als priester, zijn respect voor elke mens, zijn waardering voor de medewerkers van de Fatimaparochie.
Terug naar Boven
2009
   trofee2009-4 trofee2009-5 Marcella Malysse ontving de trofee voor haar actieve medewerking aan allerlei activiteiten: Fatimaclub, Broederlijk Delen, pannenkoeken verkoop en jubileumviering klooster, enz..
Terug naar Boven
2010
trofee2010 In 2010 was mevr. Monique Vanmarcke de verdiende winnaar van de trofee. Waar het kon stak zij de handen uit de mouwen om iedereen te helpen en bij te springen waar nodig. Een stille werker achter de schermen.
Terug naar Boven
2011
trofee2011 In 2011 was Pastoor Moderator Jos Debaere winnaar van de trofee om zijn niet aflatende inzet voor de federatie Heule-Bissegem, zijn ondersteuning van de Fatimaparochie en zijn waardering voor de vele vrijwilligers die de parochie helpen uitbouwen.
Terug naar Boven
2012
trofee2012

Zie fotoalbum

In 2012 was het de beurt aan Rose Cruydt om de trofee in ontvangst te nemen. Ze was jarenlang catechiste van de vormelingen en lid van de kerkfabriek. Als lid van de parochieraad nam ze actief deel aan allerlei parochiale activiteiten.
Terug naar Boven
2013
trofee2013


In 2013 kreeg Rosita D’ Hooge de trofee. Ze werd gewaardeerd voor haar enthousiaste inzet bij alle parochiale gebeurtenissen en het missiefeest. Rosita poseert hier samen met haar zoon Michael die ook graag een handje toesteekt.
Terug naar Boven
2014
trofee2014-1trofee2014-2 In 2014 is de trofee aan Yvette Duyck, echtgenote van Eric Maelfait, overhandigd door pastoor Wim. Samen met haar man, gewezen voorzitter van de parochieraad, was zij een onmisbare schakel in het raderwerk van de parochie, een hartelijke gastvrouw, een sterke medewerker in het parochiegebeuren.
Terug naar Boven
2015
  In 2015 ontving Bram Vierstraete de trofee uit handen van zuster Jozefa. Hij werd geprezen om zijn stijlvolle en enthousiaste inzet als misdienaar en als toffe gelegenheidsmuzikant van feestelijke vieringen in de Fatimakerk.
Terug naar Boven
2016
 YmkeThomas De 20e trofee Maurits Declerck is dit jaar uitgereikt aan Thomas en Iemke Vanhaverbeke-Hindryckx.
Thomas en Iemke zetten zich jarenlang in voor de parochie. Ook nu ze onze parochie hebben verlaten blijven ze zich verder inzetten.
Terug naar Boven
2017
  De 21e trofee M. Declerck ging dit jaar naar Lieve Vandepeene.
Hierbij danken we Lieve voor haar inzet niet alleen op de parochie maar ook bij tal van andere verenigingen.
Terug naar Boven
2018
  In 2018 was zuster Marie-José Vercruysse de winnares van de 22e  trofee Maurits Declerck.
Na haar op ruststelling kwam zuster Marie-José terecht op onze O.L.V. van Fatima.
Samen met priester Jan Carreer bouwde ze verder de toenmalige parochieraad uit.
Zuster zet zich in voor de medemens. Altijd klaar om te helpen, te luisteren en mensen te inspireren.

Terug naar Boven