Een kleine bedevaart met een groot hart…


Goede mensen,

De meimaand is traditiegetrouw een tijd om Maria te eren. Dankzij de gastvrijheid van ‘Het Oranjehuis’ dat het klooster en de kerk van de Zusters Passionistinnen in erfpacht kreeg, kunnen ook wij in onze gemeenschap die mooie en zinvolle traditie verder zetten.

De leden van de pastorale ploeg Fatima nodigen u heel hartelijk uit om deel te nemen aan een kleine bedevaart naar O.L. Vrouw van Fatima in de tuin van het voormalig klooster op de vooravond van de meimaand, donderdag, 30 april om 18u.

We verzamelen op de parking van Wembley en vertrekken om 18u. aan de grote poort.

Aan het Mariabeeld bidden we een paternoster voor al onze intenties en vragen Gods zegen over ons gezin, onze kinderen en jongeren, zieken en bejaarden, onze
geliefde overledenen. We bidden ook om vrede en geluk in onze kleine kring en in de landen wereldwijd.

Hartelijk welkom!