Frans Dewitte-prijs

Op 30 juni mocht de pastorale ploeg Fatima, als laureaat,  de Frans Dewitteprijs 2017 in ontvangst nemen. Deze prijs wordt sinds 1000 jaarlijks uitgereikt aan vrijwilligers die zich “op een uitmuntende manier, als vrijwilliger,  inzetten voor het welzijn van zijn omgeving.”

(meer…)


Inwijding Fleters kapelletje

Op vrijdag 5 mei vond de inwijding plaats van Fleters kapelletje.

Na het verdwijnen van het vroeger kapelletje stelde Jozef Vanfleteren alles in het werk om op de nieuwe verkaveling, die groeit op de voormalige gronden van de ouderlijke boerderij, terug een plaats te bekomen voor het plaatsen van een nieuw kapelletje.

(meer…)


Paaseierenraap

Paaseierenraap (Bekijk de foto’s)

Op een mooie lente dag liepen we met zijn allen in de grote mooie tuin van het
voormalig klooster van de zusters Passionistinnen.

Door het openstellen van de tuin door de directie van Het Oranjehuis kon de Paashaas een massa Paaseieren verstoppen. (meer…)


Kerstevocatie 2016

Alternatief Kerstconcert in de Fatimakerk (Kijk naar de foto’s)

Twee jaar geleden werd onze kerk op het eerste weekend van december voor de eredienst gesloten. Onze pastorale ploeg Fatima bleef als verweesd achter! Doch we putten kracht uit onze hechte vriendschapsband om de bewoners van de wijk niet in de steek te laten en zoals Christiaan het telkens verwoordt: “We doen koppig voort”.

Toen we vernamen dat de zusters Passionistinnen het klooster en de kerk in erfpacht gaven aan vzw Oranjehuis zochten we contact met de directie Mevr. Sabine Bourgeois. We werden  er heel vriendelijk onthaald en mochten onze vergaderruimte met veel plezier verder gebruiken. Ondertussen leerden we Mevr. Agnes Bruneel kennen die werkzaam is in het Oranjehuis en als woordkunstenares verschillende optredens verzorgt. Wij droomden … en Agnes zag het zitten om een voorstelling in onze Fatimakerk uit te werken.

(meer…)


Kerstevocatie 2016

Op vrijdag 9 december om 19uur gaat in de voormalige kerk van O.L.V. van Fatima de kerstevocatie “Wat er toen gebeurde”, gebracht door Agnes Bruneel.

affiche-kerstevocatie (meer…)


Daguitstap 2016

Op zondag 4 september trok de parochiale werkgroep Fatima er een dag op uit om de streek te verkennen.
Het volledige fotoverslag kan je bij de foto’s vinden.


Gezellig samenzijn

Zaterdag 13 augustus 2016

Iets meer dan de helft van de vakantie is reeds voorbij.

Wij hadden ons met de Pastorale Ploeg Fatima voorgenomen dat we tijdens de vakantieperiode zouden samenkomen voor een gezellig samenzijn.
In iuli hadden we onze eerste koffienamiddag. Omdat iedereen zeer tevreden was, beslisten we om dat in augustus nog eens te herhalen.

Zaterdag was het dan zover. Dit keer zouden we gezellig samen het middagmaal nuttigen.
Met belegde pistolets, en wat gekoelde wijn is dat alles zeer goed meegevallen. Wat konden we nog meer verwachten, het weer stond aan onze kant.
Ook onze locatie liet niets aan het toeval over.

Dankzij de toestemming van het Oranjehuis konden we dit weer laten doorgaan in de tuin van het klooster.

De foto’s kan je terugvinden op onze fotopagina


Parochiale vakantiefietszoektocht door Heule

Een tijdje geleden had iemand het briljante idee om de vakantiefietszoektocht door Heule samen op te lossen.
Op donderdag 28 juli om 14 uur was het zo ver. Onze benen ingewreven en vergezeld van een zonnetje
en met heel wat leden van de Pastorale ploeg Fatima begonnen we de fietszoektocht.
Het werd een plezante namiddag. Er werd
heel wat afgefietst en natuurlijk veel gebabbeld en gelachen.
We ontdekten heel wat onbekende plaatsjes en paadjes. Tussendoor losten we ook de vragen op.
We sloten de namiddag af met een natje in de zevenkamer. Dit was het einde van een prachtige namiddag.

De foto’s kan je hier bekijken


Broederlijk Delen: Koffiestop

De koffiestop is ondertussen één van onze vaste waarden geworden tijdens de jaarlijkse Broederlijk Delencampagne.

Bij (Meer…) kan u meer info vinden over deze actie.

(meer…)